برگزاری وبینارهای آشنایی با فرآیند ثبت نام ، ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان  و وبینار کاربرد زبان بدن در مذاکرات تجاری در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دلفان بیست و هشتمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دلفان برگزار گردید. وبینار «آشنایی با حسابداری موجودی ومواد و کالا» برگزار شد وبینار آشنایی با حسابداری موجودی مواد و کالا (استاندارد حسابداری 8) برگزاری وبینار
برگزاری وبینارهای آشنایی با فرآیند ثبت نام ، ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و وبینار کاربرد زبان بدن در مذاکرات تجاری در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دلفان
بیست و هشتمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دلفان برگزار گردید.
وبینار «آشنایی با حسابداری موجودی ومواد و کالا» برگزار شد
وبینار آشنایی با حسابداری موجودی مواد و کالا (استاندارد حسابداری 8)
برگزاری وبینار" نکات حقوقی مالکیت فکری،ایده، برند و طرح تجاری"

پس از طی مرحله پیش رشد به شرط دستیابی به حداقل هایی که در جلسه پذیرش پیش رشد تعیین شده شرکت می تواند پذیرش مرحله رشد را گرفته و 3 سال نسبت به تولید و توسعه محصول خود اقدام نماید. به این مرحله رشد گفته می شود و شرکت های در حال طی کردن این مرحله را اصطلاحاً رشد می گویند.

تیم هایی که در ابتدای کار خود می توانند پذیرش بگیرند 3 تا 6 ماه و در شرایطی تا 9 ماه به صورت پیش انکوباتور یا پیش رشد پذیرش می شوند که در این مدت باید شرکت خود را ثبت رسانده و روی ایده خود کار نمایند و برای ورورد به مرحله رشد به حداقل مالی دست یابند به این دوره پیش رشد گفته می شود.

1- فضا برای استقرار شرکت 2- تأمین تأسیساتی مثل آب، برق، گاز، سرمایش و گرمایش، مخابرات، اینترنت، وایرلس، دیتاسنتر و ..... به صورت مجتمع 3- آموزش های تخصصی 4- مشاوره 5- منتورینگ 6- بهره گیری از تسهیلات مندرج در قانون 7- حمایت های مالی 8- کمک به انعقاد قراردادهای تجاری 9- برند پارک 10- هم افزایی ناشی از کنار هم قرارگیری شرکت های فناور 11- دسترسی به مقامات کشوری و لشگری 12- خدمات بازاریابی 13- خدمات مالکیت فکری و ثبت اختراع 14- دسترسی به فن بازار 15- دریافت مجوز فناوری که پیش نیاز بهره گیری از سایر تسهیلات مندرج در قانون است. 16- تأمین فضای کارگاهی 17- تأمین فضای آزمایشگاهی 18- تأمین سالن کنفرانس و اجتماعات 19– کمک به دسترسی به مجامع صنفی

پارک های علم و فناوری ساختاری هستند حمایتی برای کمک به رشد و توسعه علم و فناوری در جامعه و ایجاد ثروت بر پایه دانش از طریق کمک به ایجاد و رشد شرکت های فناور.