·        ايجاد بستر مناسب براي توسعه كسب و كارهاي جديد

·        ايجاد زمينه ­هاي لازم براي تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

·        ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت كارآفرينان، دانش ­آموختگان دانشگاهي و فناوران

·        کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری

·        ایجاد فضای لازم جهت رشد و گسترش واحدهای کوچک و متوسط دانش­ بنيان و كمك به اين واحدها جهت توليد و توسعه محصولات

·        توسعه شبكه همكاري بين بخشهاي تحقيقاتي و محيط كسب و كار