تاریخچه مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دلفان

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دلفان در شهریورماه سال 1392 بر اساس تفاهم نامه فی مابین دانشگاه پیام نور استان و پارک علم و فناوری لرستان در ساختمانی با مساحت1100 متر مربع به بهره برداری رسید. از مزایایی این مرکز  همجواری با دانشگاه های پیام نور، علمی کاربردی، دانشگاه لرستان(واحد اقماری نورآباد)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد، آموزشگاه فنی و حرفه ای(دولتی و آزاد)  براداران و خواهران و همچنین با  شهرک صنعتی شهرستان می باشد.

در حال حاضر این مرکز دارای 25 واحد فناور می باشد که عمدتاً فعالیت آنها در حوزه های کشاورزی، گیاهان دارویی و دامپروری می باشد.